หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มาฟังตัวแทน น้องปรารถนา ปาปะกาย พูดถึงพิพิธภัณฑ์กันค่ะ!
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มาฟังตัวแทน น้องปรารถนา ปาปะกาย พูดถึงพิพิธภัณฑ์กันค่ะ!

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:27:58