หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การบรรเลงดนตรีไทย : เพลง สร้อยสนตัด บทร้องจากพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า
การบรรเลงดนตรีไทย : เพลง สร้อยสนตัด บทร้องจากพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-08-19 14:58:22

การบรรเลงดนตรีไทย : เพลง สร้อยสนตัด
บทร้องจากพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า


ในงานนิทรรศการ “ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทร้อง
เมื่อนั้น นวลนาง ลำหับ พิสมัย
ครั้นรุ่งราง ส่างแสง อโณทัย ทรามวัย แต่งตัว ไม่มัวมอม
สวมมะกล่ำ กำไล สายสร้อย ตุ้มหู พวงห้อย ดอกไม้หอม
หวีไม้ไผ่ บรรจง เป็นวงค้อม ล้วนลายย้อม เหน็บประดับ รับมวย

ขับร้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม , นายชินกฤต ชูทรัพย์ , น.ส.มณรดา ศิลปบรรเลง , น.ส.ปาณิสรา บุญโยประการ
ซอสามสาย : นายจุติญาณ สายใยทอง
ซอด้วง : นายธนะพัฒ ฐานิตสรณ์
ซออู้ : นายไชยฤทธิ์ อินทร์น้อม
จะเข้ : นายสิทธิพร สุวรรณรัตน์
ระนาดเอก : นายนพรัตน์ สีม่วง
ระนาดทุ้ม : นายตะวัน โตเอี่ยม
ฆ้องวง : น.ส.ธันย์นริมนท์ อังกูรวชินน
ขลุ่ย : นายจิรายุส อยู่เย็น
ฉิ่ง : นายกรัณย์ กฤษณะโยธิน
กรับ : นายธีรภัทร อิ่มใจ , นายธนกร เติมเต็มศรี
โทน รำมะนา : นายทิวากร ล้อมเวียง