หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานในสำนักพระวิมาดาเธอฯ
ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานในสำนักพระวิมาดาเธอฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-19 14:12:10

          ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานในสำนักพระวิมาดาเธอฯ มิใช่มีชื่อแค่เรื่องรูปลักษณ์อันสวยงาม แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ด้านงานครัวของสตรีไทยในอดีต ที่ไม่ได้อาศัยตำราเรียน แต่ต้องอาศัยความเพียรเข้าไปฝึกฝนในครัวจนเกิดความชำนาญ

          ร่วมติดตามรับชมเรื่องราวความเป็นมาของอาหารอันโอชารสในสำนักพระวิมาดาเธอฯ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนคติความเชื่อของคนในชาติ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่ยังแฝงด้วยภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของสตรีไทย ในนิทรรศการออนไลน์ “สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เรื่องตำนาน...สำรับอาหารโบราณ” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา