หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > มาฟังความรู้สึกของน้องจิราพร อำมะรึก ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ หลังจากเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลค่ะ
มาฟังความรู้สึกของน้องจิราพร อำมะรึก ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ หลังจากเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลค่ะ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:27:52