หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-19 09:29:25

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

          อาคารสายสุทธานภดล เป็นตำหนักขนาดใหญ่ ออกแบบโดยช่างชาวอิตาลี (ผู้ออกแบบโรงแรมรถไฟหัวหิน) ภายในอาคารมีทางเชื่อมระหว่างอาคารทั้งชั้นล่างและชั้นบน ออกแบบให้มีความโดดเด่นในการเรื่องของการรับลม และนอกจากนี้ประตูหน้าต่างทุกบานเชื่อมต่อกัน และมีช่องลมทั่วทั้งตำหนัก ทำให้ภายในตำหนักมีอากาศปลอดโปร่ง

          ตำหนักภายในสวนสุนันทาแบ่งออกเป็น ๓ ขนาด ตามอิสริยยศ ตำหนักขนาดใหญ่จัดเป็นที่ประทับของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าและพระมเหสี ตำหนักขนาดกลางจะเป็นที่ประทับของพระราชธิดา และเรือนขนาดเล็กคือเรือนพำนักของเจ้าจอม ซึ่งในปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเหลือเพียง ๖ ตำหนัก โดยมีตำหนักขนาดใหญ่ ๑ ตำหนัก และตำหนักขนาดกลางอีก ๔ ตำหนัก และเรือนเจ้าจอม ๑ เรือน