หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อบรม การทำ “น้ำพริกลงเรือ” ให้กับตัวแทนจาก บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด (การบินไทย)
อบรม การทำ “น้ำพริกลงเรือ” ให้กับตัวแทนจาก บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด (การบินไทย)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-02-15 12:07:41

          เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมอบรม การทำ “น้ำพริกลงเรือ” ให้กับตัวแทนจาก บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด (การบินไทย) คุณพณิดา อินทรัมพรรย์ Chief (Specialist) – Royal Orchid Holidays Marketing Development Promotion & Sales Department พร้อมคณะ โดยมีอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ให้การต้อนรับ  กิจกรรมอบรมการทำน้ำพริกลงเรือนี้ เป็นกิจกรรมนำร่องโครงการ The Royal Craft & Cuisine โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าทัวร์เอื้องหลวง ที่เป็นกิจกรรมเรียนรู้งานหัตถศิลป์และการทำอาหารแบบฉบับข้าหลวงห้องเครื่อง ตามตำรับอาหารในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ โดยมีนายชนะภพ วัณณโอฬาร เป็นวิทยากรบรรยายถึงประวัติความเป็นมา รวมทั้งถ่ายทอดกรรมวิธีการปรุงอย่างละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งเคล็ดลับในการตำน้ำพริกกะปิ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ จนกระทั่งผสมผสาน คลุกเคล้ากับเครื่องเคียงต่างๆ กลายเป็นน้ำพริกลงเรือในที่สุด

.

          “น้ำพริกลงเรือ” ถือเป็นอาหารที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยกำเนิดขึ้นที่สวนสุนันทา ถูกรังสรรค์โดย เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕ ที่ปฏิบัติงานในห้องพระเครื่องต้นในราชสำนัก โดยมีพระวิมาดาเธอฯ เป็นผู้ดูแล ประกอบไปด้วยวัตถุดิบง่ายๆเพียงไม่กี่ชนิด อาทิ น้ำพริกกะปิ หมูหวาน ปลาดุกฟู แต่สามารถครองใจคนมาได้นับร้อยปี สำนักศิลปะฯ ขอขอบพระคุณ ทัวร์เอื้องหลวง (การบินไทย) ที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมช่วยผลักดันและเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในภายภาคหน้า ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรมไทยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมอบรม การทำ “น้ำพริกลงเรือ”...