หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้า
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้า

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-01-27 09:40:25

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้า แก่อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ เพื่อแสดงความยินดีในการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม