หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และอาจารย์ ดร. ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และอาจารย์ ดร. ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-01-27 09:36:05

          อาจารย์ ดร.สรร  ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ และอาจารย์ ดร. ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร  เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ พร้อมทั้งแสดงความยินดีในการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม