หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-01-27 09:30:53

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับของขวัญในครั้งนี้