หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-12-25 13:12:35

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔

          ผู้แทนจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ ให้แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม