หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอน้อมถวายอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอน้อมถวายอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-12-25 10:45:10

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอน้อมถวายอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวันธรรมมงคลและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ที่ได้ถึงแก่การมรณภาพ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๒ น. สิริอายุ ๑๐๐ ปี ๑๑ เดือน ๑๕ วัน ๘๐ พรรษา