หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-08 12:38:07

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
เริ่มตั้งแต่ 9-15 มิถุนายน 2563
โดยสมัครผ่าน http://admission.ssru.ac.th
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-160-1023 / 02-160-1400 / 02-160-1000