หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ Mr.Yong H. Choi อธิการบดีจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ Mr.Yong H. Choi อธิการบดีจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:16:28