หน้าหลัก > ข่าว > Public post > งานพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในภาพมี ๒ อัฐิตั้งคู่กัน เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423
งานพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในภาพมี ๒ อัฐิตั้งคู่กัน เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2017-11-13 14:12:14

รายละเอียดเพิ่มเติม