หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ต้อนรับ อาจารย์ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ และ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย KYUNG HEE สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ต้อนรับ อาจารย์ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ และ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย KYUNG HEE สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:13:36