หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 40 คน ตามโครงการ "วิทยาการจัดการสืบสานตำนานวังสวนสุนันทา พาทัศนาศิลปวัฒนธรรม" ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 40 คน ตามโครงการ "วิทยาการจัดการสืบสานตำนานวังสวนสุนันทา พาทัศนาศิลปวัฒนธรรม" ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:14:26