หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 14:46:52

วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะ ณ สำนักงานอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลกันอย่างพร้อมเพรียง