หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน เพลิดเพลินไปกับกิจการงานสตรีชาววัง งานศิลป์แห่งราชสำนัก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน เพลิดเพลินไปกับกิจการงานสตรีชาววัง งานศิลป์แห่งราชสำนัก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 14:35:08

Night at The Museum
"จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน
เพลิดเพลินไปกับกิจการงานสตรีชาววัง งานศิลป์แห่งราชสำนัก
ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)
....................................................................
ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ขอเชิญพบกับงานอบรม
เครื่องหอม "บุหงารำไป" จำกัดจำนวน 100 ชุดต่อวัน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถลงทะเบียนอบรมได้ในวันงา