หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ขอเชิญพบกับงานอบรมเครื่องหวาน "ขนมสัมปันนี" จำกัดจำนวน 100 ชุดต่อวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถลงทะเบียนอบรมได้ในวันงาน
ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ขอเชิญพบกับงานอบรมเครื่องหวาน "ขนมสัมปันนี" จำกัดจำนวน 100 ชุดต่อวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถลงทะเบียนอบรมได้ในวันงาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 14:22:59

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเพลิดเพลินไปกับกิจการงานสตรีชาววัง งานศิลป์แห่งราชสำนักตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)

....................................................................

ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ขอเชิญพบกับงานอบรมเครื่องหวาน "ขนมสัมปันนี" จำกัดจำนวน 100 ชุดต่อวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถลงทะเบียนอบรมได้ในวันงาน