หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ภาพบรรยากาศวันที่สามของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum
ภาพบรรยากาศวันที่สามของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 10:53:52

ภาพบรรยากาศวันที่สามของงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at The Museum ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "จารีตประเพณี ธรรมเนียมแห่งราชสำนักฝ่ายใน" เรื่องราวความสำคัญของสตรีในราชสำนัก การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของสตรีฝ่ายใน ประกอบกับการสาธิตงานฝีมือ บุหงารำไป และเครื่องหวานชาววัง ทองเอก ในบรรยากาศแห่งอดีต พร้อมด้วยการอบรมงานเครื่องหอม “แป้งพวง” และการออกร้านงานชาววังต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา