หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ ผนึกกำลัง Google เริ่มโครงการ Suan Sunandha Digital Museum
สำนักศิลป์ ผนึกกำลัง Google เริ่มโครงการ Suan Sunandha Digital Museum

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 15:01:48

สำนักศิลป์ ผนึกกำลัง Google
เริ่มโครงการ Suan Sunandha Digital Museum

29 ตุลาคม 2562 – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมหารือกับตัวแทนจาก Google เพื่อเริ่มโครงการการนำพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเป็น Digital Museum ซึ่งตัวแทนจาก Google ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการพัฒนาและการใช้งานในระบบ บน Platform “Google Arts and Culture” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมพิพิธภัณฑ์กว่าพันแห่งทั่วโลกมาไว้ให้ผู้ใช้สามารถเข้าชม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั้นๆ แบบ 360 องศา เสมือนได้เข้าชมสถานที่นั้นๆด้วยตนเอง ซึ่งในประเทศไทยนั้น มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็น Partner เพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โปรดติดตาม Suan Sunandha Digital Museum ได้ทาง “Google Arts and Culture” เร็วๆนี้