หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สวนสุนันทาอิ่มบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ยอดบริจาคทะลุล้าน
สวนสุนันทาอิ่มบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ยอดบริจาคทะลุล้าน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 14:28:10

สวนสุนันทาอิ่มบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ยอดบริจาคทะลุล้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ โดยได้รับเงินทำบุญทั้งสิ้น 1,139,999 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้