หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อธิการบดีนำทีม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์
อธิการบดีนำทีม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 13:59:34

อธิการบดีนำทีม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์

18 ตุลาคม 2562 – สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยตามปีงบประมาณ