หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อาจารย์เชฟจากประเทศจีน เยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารชาววังสวนสุนันทา
อาจารย์เชฟจากประเทศจีน เยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารชาววังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 13:06:01

อาจารย์เชฟจากประเทศจีน เยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารชาววังสวนสุนันทา
⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜


          17 ตุลาคม 2562 – คณะอาจารย์เชฟจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ท่าน ได้เดินทางมาเรียนรู้อาหารและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการปรุงอาหารไทยกว่า 20 เมนู ตามโครงการ “ชวนเชฟเที่ยว” ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไอยราเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งหลังจากได้ลงมือทำอาหารไทยแล้ว บริษัทไอยราเซ็นเตอร์ได้นำคณะอาจารย์เชฟเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้ถึงแหล่งที่มาทางด้านวัฒนธรรมอาหารชาววัง ซึ่งพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านอาหารมาก จนได้ชื่อว่า ทรงเป็นเอตทัคคะทางด้านการทำอาหาร อีกทั้งยังเป็นผู้กำกับดูแลห้องเครื่องต้นถวายพระพุทธเจ้าหลวงตราบจนสิ้นรัชกาลอีกด้วย โดยภายในพิพิธภัณฑ์ คณะอาจารย์เชฟได้เรียนรู้ถึงพระจริยวัตรต่างๆ ของเจ้านายฝ่ายใน , อาหารทรงโปรดของเจ้านายองค์ต่างๆ กรรมวิธีการทำอาหารไทยชาววัง รวมถึงชมการจำลองห้องพระเครื่องต้น และการจัดสำรับแบบชาววัง

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณ บริษัท ไอยราเซ็นเตอร์ จำกัด ที่สนับสนุนการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ ได้เข้าใจถึงบริบทของวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง อันเป็นการสร้างชื่อเสียง บทบาท และความภาคภูมิใจจากครัวไทยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติอีกด้วย