หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักศิลป์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 10:27:01

สำนักศิลป์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะ ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการถวายผ้าบังสุกุล เครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง