หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ต้อนรับคณะกลุ่มศิษย์เก่าสตรีวิทยา
ต้อนรับคณะกลุ่มศิษย์เก่าสตรีวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-09 11:36:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะกลุ่มศิษย์เก่าสตรีวิทยา ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งภัณฑารักษ์ได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา รวมถึงพระประวัติพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 พร้อมนำชมการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ ห้องบรรทม ห้องสรง ห้องทรงพระอักษร ห้องอัจฉริยภาพ ห้องเครื่อง ห้องอบร่ำผ้า เป็นต้น


***********************

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 02-1601216