หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > น้องใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
น้องใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-09 11:28:15

น้องใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาที่เพิ่งจะก้าวเข้าสู่การเป็นลูกพระนาง เรียนรู้รากเหง้าแห่งสวนสุนันทา ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นมาของสถาบัน ตั้งแต่อดีตจากการเป็นสวนท้ายวังจนกระทั่งเปลี่ยนผ่านมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่ง สมัยที่ 10 ของประเทศไทย (Webometrics Ranking July 2019) โดยมี อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้นำชมด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นการรับน้องสร้างสรรค์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ปลูกฝังให้นักศึกษารักษ์ และซึมซับรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของสวนสุนันทา