หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ จับมือ หมู่บ้าน Venue เผยแพร่เครื่องหอม “บุหงา” แก่ชุมชน
สำนักศิลป์ จับมือ หมู่บ้าน Venue เผยแพร่เครื่องหอม “บุหงา” แก่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-09 11:16:14

สำนักศิลป์ จับมือ หมู่บ้าน Venue เผยแพร่เครื่องหอม “บุหงา” แก่ชุมชน


          เนื่องในเทศกาลวันแม่ หมู่บ้าน Venue พระราม 5 ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเชิญบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัด Workshop การทำของชำร่วย “บุหงา” เพื่อเป็นของที่ระลึกเนื่องในวันแม่ ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้อาวุโส ต่างได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆ เช่น การอบร่ำดอกไม้แห้งแบบฉบับชาววัง การเย็บถุงใส่เครื่องหอมพร้อมตกแต่งให้สวยงาม

          โครงการนี้ นับเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้เข้าสู่สังคมได้อย่างลึกซึ้ง และถือเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาท และศักยภาพความเป็นวังของสวนสุนันทาได้อย่างชัดเจน