หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเอกลักษณ์ชาววัง โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเอกลักษณ์ชาววัง โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-09 11:08:33

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) การบรรยาย เรื่อง ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเอกลักษณ์ชาววัง โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ช่วงบ่าย) การบรรยาย เรื่อง ธรรมะกับการใช้ชีวิตของนักศึกษา โดยคุณวิรัช จำปานิล ประธานจิตอาสาอำเภอพุทธมณฑล ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร