หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นวัง ในงาน พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน
สำนักศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นวัง ในงาน พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-09 11:02:01

สำนักศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นวัง ในงาน พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน


“พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้การดำเนินงานโดย พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้นำเสนอ กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตรในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ พร้อมกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต และประเพณี กับโซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญให้ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยได้หยิบยกศิลปะวิทยาการงานศิลป์ของสวนสุนันทามาเผยแพร่ ประกอบด้วย งานสาธิตการทำแป้งพวง ซึ่งทำมาจากแป้งร่ำที่ปรุงด้วยน้ำอบ หยดลงเส้นด้ายและนำมาร้อยเป็นพวง เพื่อไว้ประดับเป็นปิ่นปักผม พร้อมด้วยงานสาธิต การทำขนมสัมปันนี ขนมไทยโบราณที่มีรสหวานหอม รูปร่างคล้ายดอกไม้มีสีสันสวยงาม

งาน พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน นี้ เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาท และศักยภาพความเป็นวังของสวนสุนันทา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของสวนสุนันทาแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ให้มีความแน่นแฟ้น พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย