หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-09 10:36:03

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 67 พรรษา 


          โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง