หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > คุณประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย คุณสายพิณ กวินวุฒิกุล และ Mr.Michael Duggan
คุณประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย คุณสายพิณ กวินวุฒิกุล และ Mr.Michael Duggan

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-09 10:26:24

          23 กรกฎาคม 2562 - คุณประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย คุณสายพิณ กวินวุฒิกุล และ Mr.Michael Duggan ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักที่ประทับเดิมของ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5