หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ร่วมต้อนรับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักศิลป์ร่วมต้อนรับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:55:22

สำนักศิลป์ร่วมต้อนรับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


           วานนี้ (15 พฤษภาคม 2562) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีโอกาสต้อนรับ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง นายกสมาคมฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ร่วมต้อนรับและนำชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา โดยเริ่มจากการสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา อุโมงค์เก่าแก่ที่มีอายุร่วมร้อยปี ซึ่งถูกสร้างขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งสวนสุนันทาแห่งนี้ จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งทุกท่านกล่าวชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่า สวนสุนันทาแห่งนี้มีความงดงามมาก และมหาวิทยาลัยก็ได้รักษามรดกของชาตินี้ไว้ได้เป็นอย่างดี รู้สึกประทับใจ และจะกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งอย่างแน่นอนhttps://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU