หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:03:40

  • สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

          6 มีนาคม 2562 - บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมซ้อมดับเพลิง ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ชำนาญการจากสถานีดับเพลิงสามเสนให้ความรู้และฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจัดเป็นภัยอันตรายร้ายแรงประเภทหนึ่ง ที่ทุกองค์กรควรเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและระงับเหตุให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด #OACSSRU2019
https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU