หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์บุกศูนย์อุดร นำความเป็นวังสวนสุนันทาสู่นักศึกษารุ่นใหม่
สำนักศิลป์บุกศูนย์อุดร นำความเป็นวังสวนสุนันทาสู่นักศึกษารุ่นใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:04:02

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม “เข้าวังสุนันทา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมวัฒนธรรมแนวใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสร้างบรรยากาศความเป็นไทยให้กับนักศึกษาได้สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐานกิจกรรม คือ ฐานสถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก ฐานการแต่งกายอย่างชาววัง ฐานศิลปวิทยาการงานศิลป์ และฐานพินิจสำรับอาหารชาววัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยแต่ละฐานกิจกรรมเน้นให้ความรู้ และความสนุกสนาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องของวัฒนธรรมให้มีความร่วมสมัย ซึ่งแต่ละกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จัก และซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสวนสุนันทา

กิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และอาจารย์สุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อาจารย์สุพัฒน์ สมสุข กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณสำนักศิลปะ ฯ ที่ห่วงใยและมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษามีความรู้สึกว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน นักศึกษาก็ยังเป็นลูกพระนาง ซึ่งโครงการนี้จะช่วยปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาให้มีความรัก เชื่อมั่น ศรัทธา และภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย”

อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล เผยทิศทางของโครงการนี้ในอนาคตว่า “กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว ซึ่งสำนักศิลป์มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นวังสู่นักศึกษาทั้ง 4 ศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสำนักศิลป์วางแผนที่จะขยายกิจกรรมลงสู่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนที่สนใจ เพื่อให้ทุก ๆ คนได้รู้จักและเข้าใจในสวนสุนันทาอย่างแท้จริง”https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU