หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ปลุกกระแสรักวัฒนธรรม นำนักศึกษาเรียนรู้แหล่งมรดกโลก
สำนักศิลป์ปลุกกระแสรักวัฒนธรรม นำนักศึกษาเรียนรู้แหล่งมรดกโลก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:05:26

สำนักศิลป์ปลุกกระแสรักวัฒนธรรม นำนักศึกษาเรียนรู้แหล่งมรดกโลก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กว่า 100 คน เดินทางย้อนอดีต เยี่ยมชมเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หวังปลุกกระแสนักศึกษาให้รักษ์ศิลปวัฒนธรรม เริ่มจากวัดไชยวัฒนาราม ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 389 ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้สร้างขึ้นและมีประวัติมาอย่างยาวนานแล้ว ยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จากละครชื่อดังเรื่อง บุพเพสันนิวาส ซึ่งมีส่วนทำให้นักศึกษารู้จักความเป็นมาของวัดได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้การเริ่มต้นเรียนรู้แหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของนักศึกษา มีความน่าตื่นเต้น และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

จากนั้นได้เดินทางเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบไปด้วย วัดมหาธาตุ วัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา, วัดพระศรีสรรเพชญ์ อดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ, วิหารวัดมงคลบพิตร เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วัดราชบูรณะ หนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุด มีทรัพย์สมบัติและเครื่องทองจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สมบัติภายในกรุ ถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบูรณะ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จากนั้น ได้นำนักศึกษาเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เพื่อชมโบราณวัตถุและเครื่องทองที่พบจากกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการรับรู้ที่ต่อเนื่อง และมีความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจากการเรียนรู้วัฒนธรรมนอกห้องเรียน ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบพระคุณพิพิธภัณฑ์และภัณฑารักษ์ที่ได้ต้อนรับ พร้อมให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวว่า “ผมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นจากในห้องเรียนเป็นอย่างมาก สถานที่ที่ได้มาชมก็มีความสวยงาม มีมนต์ขลัง โดยเฉพาะวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระเจดีย์ใหญ่สามองค์ ทำให้ผมประทับใจมาก ซึ่งนอกจากการได้มาเที่ยวชมแล้ว ความรู้ที่ได้รับในวันนี้สามารถทำให้เราเพิ่มพูนทักษะและเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพมัคคุเทศก์ได้”

อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ดูแลโครงการนี้ ได้กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและภาคภูมิใจกับความรุ่งเรืองของชาติ โดยจะวางแผนดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ เพื่อรักษากระแส-รักษ์วัฒนธรรม-ให้ยั่งยืนต่อไป”https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU