หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับอาจารย์สุพัตรา ปราณี และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับอาจารย์สุพัตรา ปราณี และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2017-12-12 10:07:46