หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมแสดงความสามารถผ่านมุมมองการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร" เกี่ยวกับอาคารสายสุทธานภดล
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมแสดงความสามารถผ่านมุมมองการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร" เกี่ยวกับอาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:20:33

Download ใบสมัครและรายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา.pdf


สามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ณ อาคารสายสุทธานภดล สํานักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 160 1216