หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อดีตอธิการ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และรองอธิบดี กรมการฝึกหัดครู อาจารย์กลาย กระจายวงศ์ ได้เดินทางมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสวนสุนันทาในฐานะของผู้มีคุณูปการ ในงานครบรอบ ๘๐ ปี
อดีตอธิการ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และรองอธิบดี กรมการฝึกหัดครู อาจารย์กลาย กระจายวงศ์ ได้เดินทางมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสวนสุนันทาในฐานะของผู้มีคุณูปการ ในงานครบรอบ ๘๐ ปี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:20:38