หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต (สิ้นพระชนม์) สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสีพระองค์แรกในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต (สิ้นพระชนม์) สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสีพระองค์แรกในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-06-14 14:47:50