หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา และ อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา และ อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:18:30