หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดง “ดนตรีในวัง เครื่องสายผสม”
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดง “ดนตรีในวัง เครื่องสายผสม”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-04 15:59:37

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดง “ดนตรีในวัง เครื่องสายผสม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดง ดนตรีในวัง “เครื่องสายผสม” ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว ติดตามข่าวสารงานเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Musuem ได้ที่ Fan Page Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา