หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

อธิการบดีนำทีม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์
อธิการบดีนำทีม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์18 ตุลาคม 2562 – สำนักศิลปะ ...
2019-11-11 13:59:34
สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 5 ปีซ้อน
สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 5 ปีซ้อน18 ตุลาคม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับก ...
2019-11-11 13:33:30
ประกาศ
ประกาศ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ประชาคมชาวสวนสุนันทา สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิ ...
2019-11-11 13:27:49
อาจารย์เชฟจากประเทศจีน เยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารชาววังสวนสุนันทา
อาจารย์เชฟจากประเทศจีน เยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารชาววังสวนสุนันทา⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜  &n ...
2019-11-11 13:06:01
สำนักศิลป์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักศิลป์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ...
2019-11-11 10:27:01
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแจ้งย้ายสำนักงาน จากอากคาร 21 ไปยัง อาคาร 22 ชั้น 1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแจ้งย้ายสำนักงาน จากอากคาร 21 ไปยัง อาคาร 22 ชั้น 1(ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อาคา ...
2019-11-11 10:18:05
สำนักศิลป์ประชุมแผนงานไตรมาสแรก วางงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่สังคม
สำนักศิลป์ประชุมแผนงานไตรมาสแรกวางงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่สังคม9 ตุลาคม 2562 - บุคลากรสำนักศิลปะและว ...
2019-11-11 10:07:42
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด ...
2019-11-11 09:55:02
ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมประชุมศึกษาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21
ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมประชุมศึกษาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 217 ตุลาคม 2562 &nda ...
2019-11-11 09:29:48
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ...
2019-11-11 09:16:12
ข่าวย้อนหลัง