หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

คณะอาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
คณะอาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล30 มกราคม 2563 - สำนักศิลปะและวัฒนธร ...
2020-02-05 12:05:26
สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์สามราชภัฏเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่เมืองล้านนา
สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์สามราชภัฏเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่เมืองล้านนาการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สัง ...
2020-02-05 12:00:06
สำนักศิลป์เตรียมความพร้อม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักศิลป์เตรียมความพร้อม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จะจัด ...
2020-02-05 11:54:33
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันที่ 21 มกราคม 2563 ...
2020-02-05 11:48:31
ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 21 มกราคม 25 ...
2020-02-05 11:41:53
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันที่ 23 มกราคม 2563 ...
2020-02-05 11:37:29
งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มรภ.เชียงใหม่
งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มรภ.เชียงใหม่ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ ...
2020-02-05 11:30:57
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต Night at the museum
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต Night at the museumพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลขอบพระคุณ สำหรับการประชาสัมพันธ์ในคร ...
2020-02-05 11:24:26
สำนักศิลป์อบรมนักศึกษาฝึกทำตุ๊กตาการบูร เตรียมเผยแพร่สู่ชุมชน
สำนักศิลป์อบรมนักศึกษาฝึกทำตุ๊กตาการบูร เตรียมเผยแพร่สู่ชุมชนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมการทำตุ๊กต ...
2020-02-05 11:18:07
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าอวยพรปีใหม่ 2563 แก่คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าอวยพรปีใหม่ 2563 แก่คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-01-08 15:10:48
ข่าวย้อนหลัง