หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ต้อนรับคณะกลุ่มศิษย์เก่าสตรีวิทยา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะกลุ่มศิษย์เก่าสตรีวิทยา ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล  ...
2019-08-09 11:36:00
น้องใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
น้องใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เ ...
2019-08-09 11:28:15
สานต่อการอบรม สำนักศิลป์ปลูกฝังมารยาทและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
สานต่อการอบรม สำนักศิลป์ปลูกฝังมารยาทและวัฒนธรรมแก่นักศึกษากิจกรรมฝึกอบรมมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทาต่ ...
2019-08-09 11:20:56
สำนักศิลป์ จับมือ หมู่บ้าน Venue เผยแพร่เครื่องหอม “บุหงา” แก่ชุมชน
สำนักศิลป์ จับมือ หมู่บ้าน Venue เผยแพร่เครื่องหอม “บุหงา” แก่ชุมชน    &n ...
2019-08-09 11:16:14
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเอกลักษณ์ชาววัง โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) การบรรยาย เรื่อง ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเอกลักษณ์ชาว ...
2019-08-09 11:08:33
สำนักศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นวัง ในงาน พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน
สำนักศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นวัง ในงาน พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน“พระแม่-แห่ง-แผ่นดิน” ...
2019-08-09 11:02:01
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ...
2019-08-09 10:36:03
คุณประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย คุณสายพิณ กวินวุฒิกุล และ Mr.Michael Duggan
          23 กรกฎาคม 2562 - คุณประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย ...
2019-08-09 10:26:24
สำนักศิลป์จัดอบรมนักศึกษา ปลูกฝังวัฒนธรรมรักษ์ความเป็นไทยอัลบั้มสำนักศิลป์จัดอบรมนักศึกษา
สำนักศิลป์จัดอบรมนักศึกษา ปลูกฝังวัฒนธรรมรักษ์ความเป็นไทยอัลบั้มสำนักศิลป์จัดอบรมนักศึกษา   ...
2019-08-07 14:25:30
สำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัลบั้มสำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัลบั้มสำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤท ...
2019-08-07 14:18:35
ข่าวย้อนหลัง