หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ต้องมนต์ “เสน่ห์” Sanèe String Quartet ในงาน Night at the Museum
 ต้องมนต์ “เสน่ห์” Sanèe String Quartetในงาน Night at the Museum  ...
2018-12-11 09:20:18
Night at the Museum 8
Night at the Museum 8 ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล          สำนักศิลป ...
2018-12-11 09:29:34
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล          11 ธั ...
2018-12-13 10:32:49
สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล          29 พฤศจิกายน 256 ...
2018-12-06 09:12:04
ผู้บริหารสถาบัน ETH Zurich เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล
ผู้บริหารสถาบัน ETH Zurich เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย ...
2018-12-06 08:54:00
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทาแก่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทาแก่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย          ...
2018-11-29 09:38:40
สำนักศิลป์เผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทาแก่อาจารย์จากอเมริกา
สำนักศิลป์เผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทาแก่อาจารย์จากอเมริกา          27 พฤศจิก ...
2018-11-28 08:57:50
สำนักศิลป์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
สำนักศิลป์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า            อาจา ...
2018-11-27 14:35:15
อธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
อธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ...
2018-11-21 13:38:15
สำนักศิลป์ รับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน
สำนักศิลป์ รับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบก ...
2018-11-21 12:57:45
ข่าวย้อนหลัง