หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการ “ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ จารีตประเพณีแบบแผนแห่งราชสำนัก”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการ “ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ จารีตประเพณีแบบแผนแห่งราชสำนัก”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2017-08-18 14:13:14

">

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการ “ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ จารีตประเพณีแบบแผนแห่งราชสำนัก” ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เวลา ๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ ๑๖๐ ๑๒๑๖