หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-04-16 11:30:46

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ทางสำนักฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน โดยได้จัดเตรียมน้ำอบไทยเฉพาะบุคคล การเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตลอดจนขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
        
กิจกรรมสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ และสืบทอดประเพณีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกลิงค์่เพื่อเข้าลงทะเบียน  https://forms.gle/BR86K68tVo6uYtxx8

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าลงทะเบียน