หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-03-15 11:28:16

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา

           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓  ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ในการนี้ นักศึกษาจึงได้เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยมี นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ  

          กิจกรรมเริ่มจากการให้ความรู้ในเรื่องของหน้าที่ พันธกิจ และการดำเนินงานในด้านต่างๆของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา ตั้งแต่การเป็นศูนย์รวมฝ่ายในที่ใหญ่ที่สุด จนกระทั่งเปลี่ยนผ่านเป็นสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ ทางสำนักศิลป์ฯ ยังได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวนสุนันทา

          ผู้ต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖