หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > มอบกระเช้าที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในนามของสำนักฯ ณ สำนักงานอธิการบดี
มอบกระเช้าที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในนามของสำนักฯ ณ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-03-15 11:07:30

          ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทุกฝ่าย กราบอำนวยพร และมอบกระเช้าที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในนามของสำนักฯ  ณ สำนักงานอธิการบดี